SAHANA RAMAKRISHNAN

Diela Sahany Ramakrishnan, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2019

You had a chance to see the artworks of Sahana Ramakrishnan in ATELIER XIII in 2019

▲ Cirens | lithography – litografia | 50 x 50 | 2017 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Along Hard Look at Hersely | lithography – litografia | 50 x 50 | 2016 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Super Love | lithography – litografia | 50 x 50 | 2017 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Bathtub portrait | combined technique – kombinovaná technika | 30,3 x 38,8 | 2017 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 720,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie