★ Vypočujte si set zo skladieb hudobného interpréta PREZIDENT LOURAJDER

Počas výstavy Jakuba Rekena môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta PREZIDENT LOURAJDER.

Prezident Lourajder skladá hudbu a texty. Už takmer dekádu. Jedná sa o alterego multimediálneho výtvarníka Miša Ormosa. Posledný album Opus Magnum vyšiel v máji 2021 (na vinyle s krásnym bookletom) pod vydavateľstvom TyNikdy. Má na konte niekoľko ocenení za videoklipy a niekoľko nominácií na Radio Head Awards. Tvorí v Prahe, kde pôsobí na Akadémií Výtvarných Umení.

During Jakub Reken‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist PREZIDENT LOURAJDER.

Prezident Lourajder has been composing music and lyrics. For almost a decade. This is an alter ego of the multimedia artist Mišo Ormos. The last album called Opus Magnum was released in May 2021 (on a vinyl with a beautiful booklet) by the publishing company TyNikdy. He has received several awards for his videos and several nominations for the Radio Head Awards. He works in Prague, where he works at the Academy of Fine Arts.

Instagram | Facebook | Spotify | Youtube