Ivana Belianská ★ Itadakimas

EXHIBITOR ~ IVANA BELIANSKÁ
EXHIBITION ~ ITADAKIMAS
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Tolstoys

Od 25. mája do 13. júla v ATELIERi XIII
From 25 May till 13 July 2018 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Pyramída vytvorená z porcelánových tanierikov.
Čumil. Onigiri. Preplnené križovatky.
Morská riasa prichytená medzi prstami nôh v Omiši.
Červený bicykel.

Ivana Belianska zaznamenáva výhľady do budúcnosti vďaka spomienkam z minulosti. Inšpiráciou výstavy Itadakimas je jej účasť na výmennom pobyte v Japonsku v roku 2017. Kombinuje kultúrne odlišnosti. Pátra po spojeniach medzi východom a západom. Recykluje prežitky v podobe detailne spracovaných pohľadníc, ironických karikatúr a obsesívnych záznamov. Prináša ochutnávky do multikultúrneho sveta.

The Pyramid has been made by porcelain plates.
Čumil. Onigiri. Overcrowded junctions.
Sea bass between the toes in Omis.
Red bicycle.

Ivana Belianska records prospects as apprecations to memories from the past. The inspiration of the Itadakimas exhibition is came from the participation in the exchange of residence in Japan in 2017. It combines cultural differences. There is a way of searching for connections between the East and the West. It recycles experiences in the form of handcrafted postcards, ironic caricatures and obsessive records. It brings tastings to the multicultural world.

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Ivany Belianskej môžete počuť set od TOLSTOYS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Ivana Belianská you would be able to hear a music set by TOLSTOYS recorded espacially for ATELIER XIII.

 

360° VIEW

 

❤

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council